Bài viết mới

CryptoXchanger.net

FirstCoin là gì? - Hướng dẫn đầu tư với FirstCoin - FirstCoin việt nam

FirstCoin là gì?

FirstCoin (FRST) là một dự án đặc biệt với chương trình bảo vệ tỹ giá và chương trình chia sẻ hệ sinh thái. dự kiến sẻ phối hợp với nền kinh tế chia sẽ crowfunding, hỗ trợ rất nhiều các statup. Rõ ràng, việc tạo ra FirstCoin (FRST) có tính năng tương tự như Bitcoin: Ânr danh, giao dịch miễn phí, giới hạn coin.

Tổng nguồn cung của FirstCoin (FRST) là tổng 110 triệu coin. Độc quyền phát hành từ nhà phát triễn FirstCoin, trong đó 90 triệu coin dùng đễ phát triễn hệ sinh thái, 20 triệu coin còn lại dùng đễ phát triễn cộng đồng, tại thoief điểm viết bài này có khoản 11 triệu đồng coin được phát hành ra thị trường với giá là 16.5 USD.

FirstCoin hiện tại đã có thông tin rõ ràng trên coinmarketcap và hiện tại bạn có thể mua bán nắm giữ  coin trên 2 sàn: Livecoin và Yobit.

HTTPS://FIRSTCOIN.CLUB/AFFILIATE/66494


1- Thông số kỷ thuật của  FirstCoin


HTTPS://FIRSTCOIN.CLUB/AFFILIATE/66494


2- Hệ sinh thái của FirstCoin.

HTTPS://FIRSTCOIN.CLUB/AFFILIATE/66494


- FirstCoin đnag hướng đến mục tiêu đồng tiền kỹ thuật số có cộng đồng lớn và được chấp nhận thanh toán bỡi các doanh nghiệp trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 như AIBNB, GRAB, UBER..

- FirstCoin đầu tư và tập trung phát triễn các dự án công nghệ liên quan đến giáo dục và dựa trên nền tảng tiền thuật toán và công nghệ Blockchain.
- FirstCoin phát triễn và lắp đặt ATM toàn cầu nhằm giúp cộng đồng đẽ dàng giao dịch.

XEM VIDEO CỦA ALEXANDRU SAU CHECK IN 2 CÂY ATM CỦA FirstCoin TẠI BUDAPEST, HUNGARY3- FirstCoin và chiến lượt vận hành. 

- Nhận ủy thác các gói đầu tư với các gói  mining và phát triễn dự án = đồng FirstCoin.
- Trã lãi cho nhà đầu tư cũng bằng chính đồng FirstCoin (nhà đầu tư có cơ hội nhận lãi kép khi đồng FirstCoin tăng giá.)
- Ap dụng phương thức marketting hiệu quả nhất hiện nay netwwrok marketting (MLM) đễ phát triễn cộng đồng làm tăng giá trị của đồng FirstCoin. Về phương thức này hiện tại như chúng ta đã biết đồng Bitcoinnect (BCC) đang áp dụng phương thức này với chiến lượt tốt đã làm cho đồng BCC tăng từ 0.5$ đến hơn 250$(tại thời điểm viết bài) tức là tăng GẤP 500 lần, nếu bạn đầu tư 1 triệu thì hôm nay có 500 triệu, bạn đầu tư 10 triệu thì bạn có 5 tỷ, bạn đầu tư 100tr thì hôm nay bạn có 50 tỷ, ôi thật ko thể tin nỗi :)) nhưng đó là sự thật các bạn ạ nhiều người đã đổi đời chỉ sau 1 năm đầu tư. OK!

Quay trở lại với câu chuyện FirstCoin đó là:
- Phương thức marketting luôn giữ lượng mua lớn hơn lượng bán.
HTTPS://FIRSTCOIN.CLUB/AFFILIATE/66494


ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN FirstCoin Ở ĐÂY!:  Firstcoin.Club

4- Gói đầu tư tại FirstCoin
HTTPS://FIRSTCOIN.CLUB/AFFILIATE/66494

Quyền lợi các gói đầu tư.

1.Gói Starter: 100$
+ Ko có lãi hàng tháng, hoàn lại gốc sau 6 tháng.
+ Hưởng hoa hồng trực tiếp 10%.
+ Hưởng 5% hoa hồng cân nhánh yếu.

2. Gói Basic: 300$
+ Lãi hàng tháng 2%/ tháng, hoàn lại gốc sau 6 tháng.
+ Hưởng hoa hồng trực tiếp 10%.
+ Hưởng hoa hồng nhánh yếu 10%

3. Gói Netwworker: 600$
+ Lãi tháng 3%. hoàn lại gốc trong 6 tháng.
+ Hưởng hoa hồng trực tiếp 10%
+ Hương hoa hồng cân nhánh 10%

4.Gói Business: 1,200$
+ Lãi hàng tháng 4%/tháng, hoàn lại gốc sau 6 tháng
+ Hưởng hoa hồng trực tiếp 10%.
+ Hưởng hoa hồng cân nhánh 10%.
+ Tặng 1 ECO shring.

5. Gói Trader: 3.000$
+ Lãi hàng tháng 5%, hoàn lại gốc sau 6 tháng.
+ Hưỡng 10% hoa hồng trực tiếp.
+ Hưởng 10% hoan hồng nhánh yếu.
+ Tặng 3 ECO sharing.

6. Gói Pro Trader: 6.000$
+ Lãi hàng tháng 6%/tháng, hoàn lại gốc sau 6 tháng.
+ Hưởng 10% hoan hồng trực tiếp.
+ Hưởng 10% hoa hồng nhánh yếu.
+ Tặng 7 ECO  sharing

7. Gói Pool: 10.000$
+ Lãi hàng tháng 7%, hoàn lại gốc sau 6 tháng.
+ Hưởng 10% hoan hồng trực tiếp.
+ Hưởng 10% hoa hồng cân nhánh.
+ Hưởng 5% doanh số toàn cầu.
+ Hưởng hoa hồng matching bonus F1 -F5, mỗi đời 5% (xem điều kiện tại mucj6)
+ Tặng 10 ECO - sharing.

8. Gói Vip: 25.000$
+ Tặng thưởng 10% số FRST đầu tư.
+ Lãi hàng tháng 8%, hoàn lại gốc sau 6 tháng.
+ Hưởng 10% hoa hồng trực tiếp.
+ Hưởng 10% hoa hồng nhánh yếu.
+ Hưởng 5% doanh số toàn cầu.
+ Hưởng hoa hồng matching bonus F1 -F5, mỗi đời 5%.
+ Tặng 30 ECO- sharing.


HTTPS://FIRSTCOIN.CLUB/AFFILIATE/66494

                                     Link đăng ký tài khoản: 

Ví dụ minh họa: 

GÓI TIẾT KIỆM 300$ (6.900.000đ) +2%/ tháng
BẠN SỞ HỮU 18.75 F X 2% mỗi tháng bạn lãi 0.375 F (có thể bán ngay giá tại thời điểm) nhận liên tục 6 tháng = 2.25 F
Sau 6 tháng bạn nhận về 18.75 + 2.25 F (lãi 6tháng) = 21 F
Dự báo sau 6 tháng khả năng RẤT CAO FIRST đạt giá trên 50$
Bạn thu về tổng cộng: 21F (gốc +lãi) x50$ = 1.050$
Lợi tức bạn thu được 350%/6 tháng tương đương mỗi tháng lãi 58%

GÓI NETWORKER 600$ (13.800.000đ) + 3%/ tháng
BẠN SỞ HỮU 37.5 F X 3% mỗi tháng bạn lãi 1.125 F (có thể bán ngay giá tại thời điểm) nhận liên tục 6 tháng 6.75 F
Sau 6 tháng bạn nhận về 37.5 + 6.75 F (lãi 6tháng) = 44.25 F
Dự báo sau 6 tháng khả năng RẤT CAO FIRST đạt giá trên 50$
Bạn thu về tổng cộng: 44.25F (gốc +lãi) x 50$ = 2.212$

Lợi tức bạn thu được 368%/6 tháng tương đương mỗi tháng lãi 61%

GÓI BUSINESS 1.200$ (27.600.000đ) + 4%/ tháng
BẠN SỞ HỮU 75 F X 4% mỗi tháng bạn lãi 3 F (có thể bán ngay giá tại thời điểm) nhận liên tục 6 tháng 18 F
Sau 6 tháng bạn nhận về 75 + 18F (lãi 6tháng) = 93 F
Dự báo sau 6 tháng khả năng RẤT CAO FIRST đạt giá trên 50$
Bạn thu về tổng cộng: 93F (gốc +lãi) x 50$ = 4.650$
Lợi tức bạn thu được 387%/6 tháng tương đương mỗi tháng lãi 64%


GÓI TRADER 3000$ (69.000.000đ) + 5%/ tháng
BẠN SỞ HỮU 187F X 5% mỗi tháng bạn lãi 9.37 F (có thể bán ngay giá tại thời điểm) nhận liên tục 6 tháng = 56.25 F
Sau 6 tháng bạn nhận về 187 + 56.25 F (lãi 6tháng) = 243 F
Dự báo sau 6 tháng khả năng RẤT CAO FIRST đạt giá trên 50$
Bạn thu về tổng cộng: 243F (gốc +lãi) x 50$ = 12.162$
Lợi tức bạn thu được 400%/6 tháng tương đương mỗi tháng lãi 66%

GÓI PRO TRADER 6000$ (138.000.000đ) – 6%/ tháng
BẠN SỞ HỮU 375F X 6% mỗi tháng bạn lãi 22.5 F (có thể bán ngay giá tại thời điểm) nhận liên tục 6 tháng = 135 F
Sau 6 tháng bạn nhận về 375 + 135 F (lãi 6tháng) = 510 F
Dự báo sau 6 tháng khả năng RẤT CAO FIRST đạt giá trên 50$
Bạn thu về tổng cộng: 510F (gốc +lãi) x 50$ = 25.500$
Lợi tức bạn thu được 420%/6 tháng tương đương mỗi tháng lãi 70%


GÓI VIP 25.000$ (575.000.000đ) + 8% ĐƯỢC TẶNG THÊM 10% SỐ COIN + 5% doanh số toàn cầu 2 tháng 1 lần
BẠN SỞ HỮU (1562F x 8% mỗi tháng bạn lãi 125 F (có thể bán ngay giá tại thời điểm) nhận liên tục 6 tháng = 749 F
Sau 6 tháng bạn nhận về1562 + 749 F (lãi 6tháng) = 2.311 F
Dự báo sau 6 tháng khả năng RẤT CAO FIRST đạt giá trên 50$
Bạn thu về tổng cộng: 2.311F (gốc +lãi) x 50$ = 115.588$
Lợi tức bạn thu được 462%/6 tháng tương đương mỗi tháng lãi 77%

                                                Link đăng ký tài khoản: 
Lưu ý khi nâng cấp gói đầu tư:
Trong quá trình bạn đầu tư tại FirstCoin Club, bạn nâng cấp gói đầu tư của mình lên một gói lớn hơn. Ngày bạn nâng cấp sẻ tinhsl à ngày bắt đầu kích hoạt gói và % lãi gói mới sẻ tính từ ngày bạn nâng cấp. Vì vậy hãy lưu ý nhận lãi củ của gói trong tháng xong rồi mới nâng cấp gói nhé.

Ví dụ: Bạn đàu tư gói Business là 1.200$ vào ngày 1/11/2017, lợi nhuận gói Business là 4% tháng và thời hạn hoàn gốc là 6 tháng là sau ngày 1/5/2018 bạn sẻ hoàn đc gốc. Nhưng vào ngày 27/11/2017 bạn nâng cấp gói Business lên thành gói Trade 3.000$, lúc này gói đầu tư của bạn sẻ được tính là gói Trade với lợi nhuận 5%/tháng,  thời hạn hoàn vốn là sau ngày 27/11/2017 và bạn sẻ không được nhận lãi của gói Business vào ngày 1/11/2017. Vì vậy để tránh mất lợi nhuận khi sắp tới ngày nhận lãi, bạn hãy chờ qua ngày 1/12/2017 nhận lãi xong bạn mới nâng cấp gói nhé.

5. Hướng dẫn nạp FirstCoin vào tài khoản đầu tư.

Tóm tắt quy trình đầu tư dễ hiễu:

HTTPS://FIRSTCOIN.CLUB/AFFILIATE/66494


1. Truy cập vào sàn giao dịch Livecoin hoặc Yobit để thực hiện mua FRST.
2. Sau khi có FRST, bạn hãy chuyển về ví FRST trong tài khoản đầu tư của bạn. Xem hình hướng dẫn
cách lấy địa chỉ ví FRST của bạn.

HTTPS://FIRSTCOIN.CLUB/AFFILIATE/66494


3. Sau khi có tiền trong tài khoản đầu tư lúc này bạn hãy di chuyển tới mục "Packages" để mua gói đầu tư( Xem ví dự minh họa ở dưới)

Mình mua gói Business 1,200 $ tại thời điểm mình mua tỉ giá quy đổi 1.200 = 425.45 FRST

Sau khi lựa chọn được gói đầu tư thích hợp, ấn "BUY" để đi tiếp.

HTTPS://FIRSTCOIN.CLUB/AFFILIATE/66494

Tiếp theo hệ thống sẻ hiễn thị chi tiết thông tin thanh toán, sau khi kiểm tra bạn ấn "Net" để đi tiếp và hoàn thành mau gói đầu tư.

HTTPS://FIRSTCOIN.CLUB/AFFILIATE/66494


Sau khi hoàn thành mua gói đầu tư bạn vào mục "Mining Program" để kích hoạt gói đầu tư, tiếp tục chọn tới mục " Click here to review"

HTTPS://FIRSTCOIN.CLUB/AFFILIATE/66494

Sau khi ấn xong, hệ thống sẻ hiện ra bảng thông báo như hình bên dưới. Oử mục ACCEPT bạn chọn " Yes" và ấn NET để hoàn tất quá trình ( Lưu ý bước này, trong quá trình hoạt động nhận thấy có nhiều trường hợp quên không thực hiện).

HTTPS://FIRSTCOIN.CLUB/AFFILIATE/66494

6. Cơ chế trã thưởng của FirstCoin

1. Hoa hồng trực tiếp 10% ko giới hạn
2. Hoa hồng từ nhánh yếu:


  • 5%  (khi đầu tư gói 100$)
  • 8% (khi đầu tư gói 300$)
  • 10% (khi đầu tư gói 600$)
Với điều kiện: có 3F1 ở 2 chận kích hoạt gói đầu tư (ví dụ: 1F1 ở chân trái, 2F1 ở chận phải). Thu nhập tối đa từ hoa hồng nhị phân gấp 6 lần số FirstCoin bạn đầu tư ban đầu. Ví dụ minh họa: bạn đầu tư 480 FRST (GÓI 1.200$) bạn sẻ nhân tối đa là 480x6 = 2880 FRST từ hệ thống nhị phân. Nếu bạn muốn nhận nhiều hơn bạn bắt buột phải nâng cấp gói đầu tư.

HTTPS://FIRSTCOIN.CLUB/AFFILIATE/66494


3. Matching Bonus

HTTPS://FIRSTCOIN.CLUB/AFFILIATE/66494

Quyền lợi: Trã tổng thu nhập của F1 đến F5 (mỗi đời 5%).

Điều kiện:
+ Bạn phải đạt cấp POOL (xem điều kiện đạt cấp POOL bên dưới)
+ Tùy vào số POOL trong hệ thống của bạn ở 2 line mà bạn sẻ hưởng từ F1 - F5:  • Hưởng của F1: Bạn phải có 3POOL (tính theo trực hệ) trong hệ thống ở 2 line. Theo tĩ lệ 1: 2
  • Hưởng của F1, F2: Bạn phải có 9 POOL( tính theo trực hệ) trong hệ thống 2 line. theo tỹ lệ 3: 6
  • Hưởng của F1 ,F2, F3, F4: bạn phải có 36 POOL (tính theo trực hệ trong hệ thống 2 line. 
  • Hưởng của F1, F2, F3, F4, F5: bạn phải có 72 POOL (tính theo trực hệ) theo hệ thống ở 2 line theo tỉ lệ 24: 48
4. Thu nhập 5% toàn cầu ( khoản thưởng thêm dành cho cấp POOL)

các bạn cũng lưu ý hoa hồng giới thiệu trực tiếp, thưởng cân nhánh, matching bonus... Tất cã các khoản hoa hồng này đucợ chi trã vào ngày mồng 1 và ngày 15 hàng tháng và bên hệ thống sẻ giữ lại 40% hoa hồng và được trã lại đối tác 60% (ví dụ : bạn được thưởng 1,000 FRST, bạn sẻ nhận được 600 FRST và hệ thống sẻ giử lại 400 FRST, bạn muốn nhận 400 FRST còn lại thì bạn phải mời ra NĐT đầu tư 400FRST thì bạn mới được trả lại vào kỳ tiếp theo nói chung bạn mời ra F1 đầu tư bao nhiêu thì hệ thống trả lại bấy nhiêu cho bạn.

                                                   LƯU Ý QUANG TRỌNG

Danh hiệu POOL chính thức là mục tiêu bạn cần đặc ra khi bắt đầu với FirstCoin Club nếu bạn muốn
TỰ DO TÀI CHÍNH tại nơi đây, Tại sao?
Vì khi bạn đạt danh hiệu POOL bạn sẻ được ghi nhận vào POOL CLUB và hưởng 5% doanh số toàn cầu (Chia đều cho các POOL) và là điều kiện nền tảng để giúp bạn đạt được tất cã các quyền lợi về sau. 

Tôi nhận được quyền lợi gì khi trở thành POOL? 
+ Bạn được chia 5% doanh số toàn cầu(Dựa vào số lượng Pool Shares) cứ 2 tháng sẻ được chaiw sẻ 1 lần. 
+ Được tích lũy cộng dồn POOL SHARES tất cã doanh số trực hệ 4 đời.

Làm thế nào để trở thành POOL? 
Cách 1: Bạn đầu tư gói 10.000 hoặc 25.000$
+ Gói 10,000$ bạn có ngay 10 Pool Share.
+ Gói 25,000$ bạn có ngay 30 Pool Share.

Cách 2: Bạn đầu tư 600$ và có 10F1 và tổng số tiền đầu tư của 10 F1 và 6,000$.

7. Hướng dẫn rút FirstCoin về sàn giao dịch. 

1. Chọn "Ewallet" và nhấn "Send to Available"

HTTPS://FIRSTCOIN.CLUB/AFFILIATE/66494

2. Nhập số FRST cần chuyển và ấn "NEXT" 

HTTPS://FIRSTCOIN.CLUB/AFFILIATE/66494


3. Kiểm tra mail lấy mã PIN mà hệ thống gửi cho bạn và nhập vào. 

HTTPS://FIRSTCOIN.CLUB/AFFILIATE/66494

4. Chọn "Send to Payout" để gửi.

HTTPS://FIRSTCOIN.CLUB/AFFILIATE/66494

5. Nhập địa chỉ ví và số tiền gửi. Lưu ý số FirstCoin bạn gửi ra phải nhỏ hơn với số lượng FirstCoin còn dư trong ví của bạn. 

HTTPS://FIRSTCOIN.CLUB/AFFILIATE/66494

6. Nhập PIN mà hệ thống gửi vè mail cho bạn để xác nhận lần cuối. 

HTTPS://FIRSTCOIN.CLUB/AFFILIATE/66494


Bạn cần phải chờ thời gian xử lý rút tiền tối đa lên tới 72h và phải chịu mức phí 7.5%, đây là khoản mức phí khá cao, tuy nhiện bạn muốn bán FRST mà không phải chịu mức phí và thời gian chờ đợi bạn có thể bán cho các thành viên của FirstCoin Club, mức phí sẻ là 0% và thời gian chuyển nhận tức thì (giao dịch nội bộ)

Bạn muốn vào nhóm mua bán thì liền liên hệ mình nhé.
--------------------

Như vậy là mình đã hoàn thành giới tới các bạn về dự án FirstCoin cũng như là sao để sinh lợi nhuận. theo đánh giá cá nhân mình thì đây là dự án đáng để các bạn tham khảo đầu tư trong 2017 và 2018. Hãy nhanh tay đăng ký ngay hôm nay đễ nhận những điều tuyệt vời với FirstCoin. 

Nếu bạn còn khó khăn trong việc đầu tư như thế nào với FirstCoin hãy đọc qua tóm tắc các quy trình mình ghi dưới  đây và đừng quên liên hệ với mình để có những thông tin cập nhật mới nhất.!
Phone/Zalo:

                                     TÓM TẮT HƯỚNG DẪN ĐẦU TƯ FIRSTCOIN. 


Bước 1: Đăng ký tài khoản đầu tư FirstCoin tại: 
                                                 Firstcoin.Club 

Bước 2: Vào xem các mục đầu tư (Package) để biết cần số lượng FirstCoin bao nhiêu.
Bước 3: Lên sàn Livecoin.net nạp Bitcoin vào mua số lượng FirstCoin cần thiết đầu tư. 
Bước 4: Chuyển FirstCoin vào tài khoản đầu tư.
Bước 5: Kích hoạt gói đầu tư bạn muốn. 
Bước 6: Kích hoạt minning đào coin.
Bước 7: Đợi lãi và FirstCoin tăng giá. 
Bước 8: Phát triễn hệ thống nếu bạn muốn.

Lưu ý quan trong:
Những đánh giá và thông tin phía trên do Minh Tình Pro thu thập, quyền quyết định nằm trong tay bạn! Đầu tư tài chính luôn tiềm ẩn rủi ro vì vậy hãy cân nhắc và đầu tư với số tiền mà bạn đủ khã năng mất.!
   
                                                          Tham gia  Firstcoin.Club CHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG!

NGUYỄN ĐÌNH LONG

Chào mừng bạn đến với ndinhlong.com | Nơi chia sẽ các vấn đề liên quan đến Trading, Đánh giá và phân tích ICO tiềm năng, hướng dẫn đầu tư và làm giàu tại nhà một cách hiệu quả
Bài viết hay × +

0 nhận xét:

Đăng nhận xét